Video konferencija

Cisco obezbeđuje prilagodljivo i priuštivo rešenje za konferencije manjih i većih sistema, pojednostavljen razvoj i upotrebu videa kao i povećan predviđen ROI. Fleksibilni modeli razvoja podržavaju postojeće i planirane investicije.

Optimizacija konferencija

Agilna konferencijska infrastruktura se prilagođava i prati specifične zahteve poslovnih procesa. U dinamičnom i izazovnom okruženju komunikacije, moguće je:

 • Troškovno efikasno sprovesti komunikaciju licem-u-lice sa više udaljenih tačaka, putem mobilnih i statičnih uređaja.
 • Ekonomski efikasno usvojiti rešenje kroz adaptivnu alokaciju resursa.
 • Obezbediti visok poslovni nivo korisničkog iskustva zakazanih i nezakazanih sastanaka.

Integrisane cloud konferencije

Povećani domet višepartijskog konferenciranja, kroz modele fleksibilnog utroška isporučene od Cisco Powered Cloud Partners-a, i integrisane cloud konferencije omogućavaju:

 • Pristupačne i jednostavne za korišćenje servise virtualnih sastanaka.
 • Razvoj fleksibilnosti i resursne optimalnosti kroz primenu višestrukih rešenja.
 • Pojednostavljenje iskustva sastanaka, jedinica sa više lokacija.

Snimanje i stream videa

Snimanje i stream-ovanje videa pomoću bilo kog Cisco rešenja, omogućava organizaciji da:

 • Optimizuje procese kroz deljenje informacija i komunikaciju sa udaljenih tačaka.
 • Efikasno evaluira kvalitet i značaj video sadržaja.
 • Poveća produktivnost učinivši video sadržaj dostupnim na onaj način koji klijentu smatraju najpoželjnijim.


Cisco Meeting Server


Sastanci bez granica

Cisco Meeting Server objedinjuje video, audio i web komunikaciju kako bi zadovoljio sve zahteve saradnje ljudi u modernom radnom prostoru. Uz kompatibilnost infrastrukture trećih strana obezbeđuje lagodno i intuitivno korisničko iskustvo. Server je lako prilagodljiv i moguće ga je nabaviti putem Cisco all-in-one više partijskog linceciranja.

 • Pozovite bilo koga na sastanak, sa svog mobilnog aparata, kompjutera i sobnog sistema
 • Proširite kapacitete svog sastanka kako biste involvirali bilo koji broj učesnika.
 • Upravljajte troškovima kroz optimizaciju protoka.
 • Pojednostavite kupovinu uz licencirannje sve-u-jednom-korisniku.

Karakteristike

 • Bolji doživljaj sastanka - Cisco Meeting Server program omogućava jednostavno i intuitivno korisničko iskustvo za svakoga.
 • Poslovno kvalitetetna saradnja - Saznajte kako Cisco Meetnig Server softver za saradnju povećava produktivnost, štiti investicije i pojednostavljuje kupovinu.
 • Third-party integracija - Uz Cisco Meeting Server, svako može da se pridruži sastanku i uživa u visoko kvalitetnom, konzistentnom i realnom iskustvu koristeći Cisco Collaboration Endpoint ili video sistem treće strane. To uključuje Cisco Jabber Client, Cisco Meeting App (maternji ili sa VebRTC kompatibilni pretraživač) ili Skipe za poslovanje.
 • Povećana prilagodljivost - Cisco Meeting Server se lako prilagođava različitim oblicima upotrebe, od malih do velikih sistema. Rešenje za sastanke može biti skalirano kroz različite platforme uz optimizaciju protoka i marginalnih troškova. Može se početi od manjeg ka većem kapacitetu.
 • Lako linceciranje - Nabavka je jednostavna, model licenciranje all-in-one, korisnik sa sedištem višestranačkim. To vam daje fleksibilnost da kupite servise koji vam trebaju danas, a da dodajete više licenci kako vaša organizacija bude rasla.

Cisco TelePresence Server


Visoki kvalitet poslovnih konferencija

Omogućite vašim radnicima kvalitetnu video konferenciju sa Cisco TelePresence Server-om, koji radi sa Cisco Unified Communications Manager-om, Cisco TelePresence Management Suite-om i Cisco TelePresence Conductor-om.

Preko TelePresence Servera, svako može da se pridruži sastanku deleći video, audio i pisane sadržaje, sa bilo kog mobilnog, desktop ili sobnog sistema. Ljudi mogu da organizuju sastanak onako kako žele: jedan-na-jedan komunikacijom ; kroz lični kontakt, u vidu otvorenih ili posebno zakazanih sastanaka.

Moguće je proširiti domen videokonferenciranja na zahtev, uključivanjem hibridnih komponenti i klaud sastanaka, pomoću Cisco WebEx Meeting Centra. Svako može da se pridruži istom sastanku sa standardnog ili WebEx video uređaja.

Karakteristike i mogućnosti

 • Kvalitet poslovanja, visoko prilaogdljivo konferenciranje
  Efikasna saradnja, kroz deljenje videa, zvuka i dokumenata, za neograničen broj učesnika. Vrhunsko iskustvo komunikacije sa bilo kog uređaja, mobilnog, fiksnog ili sistemskog.

 • Intuitivno, korisnički prilagodljivo i jasno kontrolisano u realnom vremenu
  Širok spektar kontrola i indikatora pomaže kastomizaciji sastanaka. Pomoću njih je moguće definisati sigurnosne standarde, izabrati izgled interfejsa I dobiti uvid u participante sastanka.

 • Fleksibilna opcija razvoja
  Virtualizovani setup je moguće postaviti na:
  • Cisco Business Edition platformu
  • Optimizovane Cisco UCS platform, kao što su Cisco Meeting Server 1000 i Multiparty Media 410v Blade Server

  Moguće je izabrati neko od namenskih hardverskih rešenja, kao što su: Cisco Multiparty Media 300 ili Cisco MSE 8000 uz Multiparty Media 820.

  Koristite TelePresence Server za:
  • Proširite video saradnju ka svim zaposlenima, putem mobilnog, kućnog ili sistemskog pametnog uređaja
  • Stimulisanje produktivnosti i efikasnosti timova
  • Okupljanje u uvek raspoloživoj Collaboration Meeting sobi za sastanke
  • unifikaciju razvoja sistema saradnje kroz jedinstvenu kolaboracionu infrastrukturu
  • Da smanjite troškove i pojednostavite alokaciju resursa i održavanja

Cisco TelePresence Conductor


Intuitivne poslovne konferencije na najvišem nivou

Intuitivna i prilagodljiva konfiguracija za realizaciju video konferencija obezediće jedniostavno i prirodno iskustvo poslovnih sastanaka. Cisco TelePresence Conductor podržava razvoj Cisco Collaboration Meeting Rooms sa Cisco Unified Communications Manager-om, TelePresence Management Suite-om, and TelePresence Server-om.

 • Pojednostavljeno uspostavljanje konferencija
 • Lakše, pametnije i troškovno efikasnije video iskustvo.
 • Alokacija resursa za optimalno organizovanje konferencija sa više krajnjih lokacija.
 • Podrška za virtuelizaciju i personalizaciju.

Karakteristike i mogućnosti

Sada, svako može da se pridruži sastanak koristeći video, audio i deljenje sadržaja, sa bilo kog mobilnog, desktop, ili na sobnoj sistema, bilo gde. To je lako pomoću Cisco TelePresence provodnik sa Cisco TelePresence Server i Cisco TelePresence Management Suite. Ljudi mogu da zadovolje onako kako žele - u jedan-na-jedan diskusija; u ličnom, i uvijek je sastanke; ili u rasporedu sastanaka.

Upravljanje konferencijskim resursima
TelePresence Conductor će dinamično selektovati najadekvatnije TelePresence resurse za svaku konferenciju pojedinačno.

Pojednostavljena, automatizovana inicijacija
Koristeći TelePresence Conductor, hiljade lokalnih kolaboracijskih sala za sastanke mogu biti lako kreirane, tako da svi mogu da sarađuju sa videom.

Fleksibilnost
TelePresence Conductors mogu biti grupisani kako bi obezbedili fleksibilnost i unapredili optimalnu dostupnost servisa. Izbacivanje TelePresence Conductor jedinice iz servisa, nema uticaja na dostupnost.

Prilagodljivost dinamičnim sastancima
Konferencije se mogu proširiti preko više TelePresence Servera ili TelePresence MCU video konferencijskih mostova.

Fleksibilne, virtuelne razvojne opcije su dostupne na Cisco Business Edition rešenjima ili optimizovanim Cisco USC platformama.

Benefiti

Koristite Cisco TelePresence Conductor da:

 • Proširite video saradnju na sve Vaše zaposlene, koji imaju pristup mobilnim, desktop ili Room sistemima.
 • Podignite produktivnost koristeći intuitivnu video saradnju.
 • Spojite sve zajedno koristeći uvek dostupan Collaboration Meeting Rooms.
 • Ujedinite Razvojni system za saradnju koristeći samo jednu strukturu za saradnju.
 • Smanjite troškove I pojednostavite implementaciju i održavanje.

Kontakt

Maja Bijelić

Sales Manager

+381 63 109 88 19

maja.bijelic@prointer.rs

Milan Milinković

Technical Support

+381 63 105 84 56

milan.milinkovic@prointer.rs