Web konferencija

Sprovesti Web konferencijske sastanake u realnom vremenu sa Cisco video i web konferencijskim proizvodima.

Web konferencijska saradnja usmerena na ljude

Iskoristite prednosti vodećih konferencijskih kapaciteta u industriji, kako biste organizovali podsticajne i produktivne timske sastanke. Uz Cisco WebEx online rešenja kolaboracije, organizacije svih veličina mogu:

 • Uspostaviti saradnju sa svima, na globalnom nivou, bilo gde, bilo kad, putem bilo kog uređaja.
 • Povećati produktivnost kroz atraktivno i interaktivno web konferencijsko iskustvo.
 • Unaprediti svakodnevnu efikasnost i pojednostaviti organizovanje sastanaka.
 • Uštedeti vreme i novac kao posledicu smanjnja potrebe za putovanjem.

Smanjenje troškova, optimizacija investicija

Cisco WebEx web konferencijska rešenja pomažu procese smanjenja troškova i optimizacije IT resursa. Dostupna putem Cisco WebEx Cloud tehnologije, ova rešenja se lako implementiraju I prilagođavaju sistemima najrazličitijih veličina. Cisco WebEx rešenja:

 • Ne zahtevaju velika i preliminarna ulaganja sa predvidljivim modelom troškova i licencireanja.
 • Mogu biti globalno brzo primenjiva i lako usvojiva, kako za interne tako i za eksterne korisnike.
 • Smanjuju troškove softvera, hardvera i održavanja.
 • Oslobađaju ograničeno vreme za bavljenje projektima od strateškog značaja.
 • Integrišu web konferencije sa postojećim Cisco investicijama kao što su Cisco Jabber i Cisco TelePresence rešenja.


Cisco WebEx centar za sastanke


Jednostavnija organizacija sastanaka putem video konferencija

Sada je moguće sastati se, sarađivati i biti produktivan bilo gde, bilo kad i sa bilo kog mobilnog ili video uređaja. Cisco WebEx video konferens rešenje podstiče brže donošenje odluka kroz integrisano deljenje video i audio sadržaja. Prilagodljivi webEx sastanci unutar Cisco Collaboration Cloud-a štede vreme I novac.

 • Sastanite se sa svima online i prezentujte, delite i sarađujte.
 • Ubrzajte donošenje odluka, pratite tok projekata i razmenjujte ideje.
 • Budite povezani „u hodu“, sa bilo koje lokacije i sa bilo kog pametnog uređaja.
 • Koristite sve standardne video uređaje za učestvovanje u personalizovanim, uvek dostupnim, konferencijskim salama.

Karakteristike i mogućnosti

Cisco WebEx video konferencije su troškovno efikasna alternative sastancima lice-u-lice. Pomoću njih sarađujte sa klijentima, partnerima i zaposlenima kako biste:

 • Povećali produktivnost i ubrzali poslovne procese.
 • Gradili poverenje sa partnerima putem realistične video komunikacije.
 • Bili stalno povezani sa svojim poslovnim sistemom sa bilo kog mobilnog uređaja.

Održavajte video konferencije putem Cisco WebEx Meeting Center rešenja kako biste:

 • Olakšali povezivanje ljudi sa njihovih ličnih video Sistema.
 • Održavali timske sastanke, pratili razvoj projekata i zadatke sprovodili u roku.
 • Produbili poslovne mogućnosti, unapredili odnose sa klijentima i ubrzali prodaju.
 • Brže razvijali proizvode i rešavali probleme.
 • Upravljali disperzovanim timovima i kontrolisali troškove putovanja.

Ubrzajte odluke i pratite projekte u realnom vremenu:

 • Delite zvuk, sliku i sadržaj, sve u jednom sastanku.
 • Podelite dokument, aplikaciju ili svoj ceo ekran.

Podstaknite učesnike i njihovu saradnju kroz realan doživljaj video iskustva:

 • Pristupite vdeo konferencijskom sistemu sa svog kućnog računara, bilo kog trećeg uređaja ili sa Microsoft Business Skype-a.
 • Prisustvujte sastanku sa bilo kog mobilnog uređaja.

Koristite moćne alate za izvanredno konferencijsko iskustvo:

 • Sastanite se u vašem privatnom prostoru a nastavite u Cisco Spark-u.
 • Snimajte audio, video i komponente sadržaja sastanka.
 • Utišajte ili pojačajte učesnike, ako je potrebno.

Integrišite lako ove alate u svoj svakodnevni poslovni system bez velikog investiranja.

WebEx centar za događaje


Poboljšajte doseg, efikasnost i rezultate

Kreirajte web događaje na lak i jeftin način sa visokim nivoom prisutnosti i dosegnite do više korisnika iz različitih delova sveta. Komunicirajte sa internim i externim učesnicima u velikom broju, promovišite vaše događaje i vaše rezultate na efikasniji način. Uštedite vreme i novac oslanjajući se na veoma sigurnu i prilagodljivu platformu, Cisco WebEx centar za sastanke, sa globalnog Cisco Collaboration Cloud-a.

Karakteristike i mogućnosti

Moćni alati za kreiranje izazovnih online događaja

WebEx centar za događaje uključuje širok spektar karakteristika dizajniranih da podstaknu vašu prodaju, marketing i internu komunikaciju

Intuitivno, korisnički prilagodljivo i jasno kontrolisano u realnom vremenu

Širok spektar kontrola i indikatora pomaže da prilagodite svoje iskustvo susreta. Koristite ih da definiše sigurnosne kontrole, izaberite svoj omiljeni izgled, a lako videti ko je na sastanku.

 • Kreirajte uključujuće interaktivne događaje
  • Pratite prezentaciju u visokom video kvalitetu sa višestrukim mogućnostima uključenja audio putem.
  • Postoji mogućnost za multimedijalnu razmenu sadržaja sa praćenjem i odgovaranjem na pitanja učesnika.
  • Sprovodite ankete sa učesnicima u realnom vremenu i sakupljajte njihove povratne informacije

  Ili odaberite opciju namenski hardverski, kao što su Cisco višestranačkog Mediji 300 uređaja serije ili Cisco MSE 8000 šasija sa višestranačkog Media 820 noža u, za rastvor velikog kapaciteta.

  Koristite TelePresence Server za:
  • Proširiti video saradnju na svim zaposlenima, od Mobile-, za kućni ili kotlarnicama na bazi
  • Poboljšavanje produktivnosti i efikasnosti tima
  • Okupljanje u uvek raspoloživoj Collaboration Meeting sobi za sastanke
  • Da izvršite unifikaciju razvoja sistema saradnje kroz jedinstvenu kolaboracionu infrastrukturu
  • Da smanjite troškove i pojednostavite alokaciju resursa i održavanja

 • Cisco WebEx Server


  Visoko sigurni sastanci u vašem privatnom cloud-u.

  Uvedite Cisco WebEx konferencijsko rešenje u privatni cloud svoje kompanije kako biste uspostavili troškovno efikasan, visoko siguran, dostupan i fleksibilan sistem saradnje i komunikacije. Zadovoljite potrebe svoje organizacije za lokalizacijom konferencija i obezbedite nivo korisničkog iskustva koji je doveo Cisco WebEx na poziciju tržišnog lidera.

  • Pojednostavljeno uspostavljanje konferencija
  • Lakše, pametnije i troškovno efikasnije video iskustvo.
  • Alokacija resursa za optimalno organizovanje konferencija sa više krajnjih lokacija.
  • Podrška za virtuelizaciju i personalizaciju.

  Karakteristike i mogućnosti

  Cisco WebEx Meetings Server je visoko sigurno, krajnje dostupno, potpuno virtuelno i zaštićeno konferencijsko rešenje koje kombinuje audio, video I web komunikaciju u jedinstveni paket. Koristeći Cisco WebEx Meetings Server moguće je povećati produktivnost, stimulisati interni razvoj inovacija, ohrabriti fleksibilnije stilove rada i dinamičnu saradnju.

  Uz Joint Interoperability Test Command (JITC) sertifikat, Cisco WebEx Meetings Server, takođe, omogućava ispunjenje strogih bezbedonosnih i zahteva za privatnošću, uključujući I ine lokacije na kojima je pristup internet regulisan ili ograničen. Na ovaj način, dugoročno konferencijsko rešenje pomerate iz domena operativnog u kapitalna ulaganja.

  Cisco WebEx Meetings Server je konstruisan tako mu je moguće pristupiti sa najrazličitijih udaljenih uređaja, bez obaveznog VPN pristupa korporativnoj mreži.

  Pomoću Cisco WebEx Meetings Servera, moguće je:

  • Ispuniti zahteve poverljivosti i održati najviši nivo sigurnosti, držeći konferencije iza zaštitnog zida

  • Konstruisati rešenje na već realizovanim investicijama u Cisco Unified Communications

  • Povećati pojedinačnu i timsku produktivnost, kroz saradnju putem konferencija sa audio, video i web komponentom

  • Povećati angažovanje i produktivnost terenskih radnika, kroz uključivanje u konferencije putem mobilnih telefona

  • Lako upravljati konferencijskim sistemom putem administrativne kontrolne table

  Kontakt

  Maja Bijelić

  Sales Manager

  +381 63 109 88 19

  maja.bijelic@prointer.rs

  Milan Milinković

  Technical Support

  +381 63 105 84 56

  milan.milinkovic@prointer.rs