Principi na kojima se bazira današnja mrežna arhitektura poslovnih filijala, počinju da se menjaju. Ideja da se većina saobraćaja kreće od udaljenih lokacija do centra podataka odražava zastareo model implementacije aplikacije, koji je zasnovan na činjenici da su ranije aplikacije bile bazirane na klijent-serveru. Čak i kad su aplikacije redizajnirane da koriste veb pretraživač kao klijent, web-server se idalje nalazio u data centru jer nije baziran na javnom SaaS modelu. Dakle, internet saobraćaj je prvo morao da ide preko data centra, i to je bilo prihvatljivo u to vreme. Pošto je saobraćaj prolazio kroz data centar, sigurnosni uređaji su zbog toga takodje bili postavljeni u data centru umesto u poslovnim filijalama.

Sve to je dovelo do ponovnog razmatranja mrežne arhitekture, zbog ograničenja u kapacitetu propusnog protoka informacija ili sigurnosnih problemima. Tradicionalno u poslovnim filijalama, kako su se menjale poslovne potrebe, IT elementi su instalirani na više fizičkih uređaji za različite funkcionalnosti. U to su uključeni elemente kao što su ruteri, switch-evi, zaštitni zidovi, VAN optimizacija, a kasnije i SD-WAN oprema. To se dešavalo zbog načina na koji su potrebe za uređajima i funkcionalnostima postepeno rasli, što je ohrabreno principom "jedna funkcija / jedan blok". Sve to je dovelo do povećanja troškova, tako da su preduzeća bila željna optimizacije njihove upotrebe.

Kako se mrežni modeli i poslovni zahtevi menjaju, IT organizacije moraju odgovoriti na te izazove. Međutim, imajući u vidu da sadašnja oprema za umrežavanje ima spor ciklus za nadogradnju od pet do sedam godina, pa je moguće da će preduzeća imati nekoliko godina kašnjenja između definisanja poslovnih potreba i mogućnosti da podrži nove modele u poslovnim filijalama.

Preduzeća sa više udaljenih lokacija, filijala i maloprodajnih objekta, žele da koriste softver definisana rešenja WAN (SD-WAN) za poboljšanje iskustva u njihovoj primeni, jačanje sigurnosti i poboljšanje efikasnosti mreže. SD-WAN rešenje mora biti dovoljno fleksibilno da bi moglo da odgovori na potrebe za povezivanjem sa novim lokacije filijala, stime i raste potrebe za propusnim protokom informacija i sve većom sigurnosnom pretnjom.

ikona transporta

Smanjite troškove i složenost

ikona skladistenja

Jednostavno i sigurno

ikona carine

Laka fleksibilnost

ikona carine

Više načina za uštedu

ikona carine

Nadogradite za budućnost

DetaljnijeSD-WAN

Cisco SD-WAN

Više korisnika, više aplikacija, različiti uređaji, ali stara mreža. CLOUD era je transformisala mrežnu infrastrukturu preduzeća na mnogo načina. Istražite kako SD-WAN, koji pokreće Cisco, može omogućiti sigurniju, konstantniju i isplativiju poslovnu mrežu. Cisco SD-WAN vam može pomoći da to ostvarite.

Premeštanje aplikacija u CLOUD zahteva bržu i pouzdaniju vezu. IoT zahteva još više performansi jer se povezane krajnje tačke potrošača množe, usporavaju propusnost i izlažu osetljive mreže pretnjama i ranjivostima. U međuvremenu, vaša radna snaga postaje sve mobilnija, zahtijevajući optimalne performanse gde god da se nalaze.

Upravljanja biznisom je težak proces, ali se njime može upravljati sa sigurnošću kada se koristi Cisco SD-WAN. Kombinujući softverski definisanu efikasnost sa Cisco platformama u koje ste stekli poverenje, Cisco SD-WAN pruža neprevaziđenu vidljivost preko WAN-a, optimalnu povezanost za krajnje korisnike i najobuhvatniju bezbednosnu platformu za zaštitu vaše mreže.

Šta vam Cisco SD-WAN može omogućiti


ikona carine

Predvidljivo iskustvo aplikacije

Povećajte produktivnost korisnika tako što ćete optimizovati performanse CLOUD-a i lokalnih aplikacija pomoću analize u realnom vremenu, vidljivosti i kontrole.

ikona carine

Prava sigurnost, pravo mesto

Zaštitite korisnike, uređaje i aplikacije tako što ćete brže razviti ugrađenu ili CLOUD tehnologiju uz najbolju inteligenciju za detektovanje pretnji.

ikona carine

Jednostavnost na nivou preduzeća

Centralizujte upravljanje u CLOUD-u kako biste olakšali implementaciju SD-WAN-a i bezbednosti, a istovremeno zadržali smernice za hiljade sajtova.

ikona carine

Maksimalan izbor i
kontrola

Održavajte fleksibilnost uz pomoć CLOUD arhitekture za povezivanje bilo kog korisnika, bilo koje aplikacije, preko bilo kog CLOUD-a.

Kako Cisco SD-WAN arhiktetura funkcioniše


Cisco SD-WAN je prva arhitektura u CLOUD-u koja razdvaja podatke i kontrolne oblasti, kojima se upravlja preko Cisco vManage konzole. Možete brzo uspostaviti SD-WAN preklapajuću elemente za povezivanje data centara, poslovne filijale, studentskih gradova i ostalih objekata kako bi se poboljšala brzina mreže, sigurnost i efikasnost.

ikona carine

Cisco vManage

Nezavisnost transporta

Postavite VAN preko bilo kog tipa veze:

Internet
MPLS
LTE


Mrežne
usluge

Izaberite iz punog paketa usluge:

Firewall,IPS,URL filtriranje
CLOUD bezbednost
WAN optimizacija


Fleksibilnost krajnje tačke:

Fizičke ili virtualne platforme za:

Poslovne filijale
Studentske gradove
Data Centre
CLOUD


Pogledajte šta klijenti imaju da kažu

Kontakt

Maja Bijelić

Sales Manager

+381 63 109 88 19

maja.bijelic@prointer.rs

Milan Milinković

Technical Support

+381 63 105 84 56

milan.milinkovic@prointer.rs