Važno je da organizacija sastanaka bude što brša i jednostavnija. Zato Cisco-va rešenja za sastanake omogućavaju ljudima da lakše sarađuju i na taj način da budu produktivniji bilo gde, na bilo kom mestu i sa bilo kog mobilnog uređaja ili video sistema.

Cisco-vo rešenje za sastanke, zasnovano na platformi sa integrisanim audio, video i prostorom za razmenu materijala u realnom vremenu, omogućuje klijentima da drastično smanje vreme potrebno za donošenje bitnih odluka i na taj način povećaju ukupnu produktivnost.


Produktivne konferencije - Efikasna saradnja - Uspešno poslovanje

Studije slučaja

San Jose State University I Moffitt Cancer Center I BAUER

Kontakt

Maja Bijelić

Sales Manager

+381 63 109 88 19

maja.bijelic@prointer.rs

Milan Milinković

Technical Support

+381 63 105 84 56

milan.milinkovic@prointer.rs