CISCO PROINTER Collaboration

EPMS-Electronic Payment Management System

Softverski paket EPMS- Electronic Payment Management System je skup softvera koji pruža sve vrste usluga naplate parkiranja, praćenja rada kontolora, video praćenje rada pauka i dokumentovanje odnošenja vozila. Ovaj paket softvera je potpuno u skladu za zakonskim regulativama i obuhavata celokupan proces naplate i praćenja usluga parking servisa.


Struktura licenci za sva rešenja u parking servisu je sledeća:

  1. SERVER (besplatan)
  2. BAZA PODATAKA (besplatna)
  3. LICENCA ZA KONTROLORE
  4. LICENCA ZA BACK-OFFICE
  5. ODRŽAVANJE LICENCI
  6. LICENCA ZA OPERATORA - JEDNAKA BROJU OPERATORA U SISTEMU (ovo se odnosi samo na SMS centar)


EPMS-paketi licenciranja

NAZIV PAKETA BASIC SMS STANDARD SMS PRO SMS START-STOP PAKET VIDEO PAUK PAKET MIX I PAKET MIX II PAKET MIX III PAKET PROFESSIONAL PAKET
SMS Centar (basic) x x x
Blagajna x x x x
Raspored kontrolora x x x x x
Start - Stop x x x x x
Video - Pauk x x x x x
Cene licenci Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas!
EPMS paketi info.
(kliknite na ikonu da dobijete više informacija)
img05
img05
img05
img05
img05
img05
img05
img05
img05
Klijenti koje koriste Electronic Payment Management System rešenje