Osnovna delatnost je realizacija kompletnih IT rešenja, integracija sistema, optimizacija poslovne štampe, pružanje usluga informatičkog konsaltinga, servisa i podrške u cilju rešavanja poslovnih potreba naših klijenata.

Neprekidno investiramo u profesionalni razvoj svojih zaposlenih, njihov nivo znanja, obuke i veština kako bi mogli da odgovorimo na sve zahteve i poslovne potrebe naših korisnika.

Konstantnom edukacijom i napredovanjem naših konsultanata te korišćenjem najbolje poslovne prakse, spremni smo da u svakom trenutku odgovorimo na kompleksne zahteve naših klijenata. U stanju smo smanjiti rizik organizacionih promena i ujedno postići visok nivo kvaliteta kroz ceo životni ciklus implementacije.

Za sve naše informacione sisteme i rešenja obezbedili smo najstručniju podršku u obliku implementacije, obuke i održavanja u svim segmentima korišcenja.

OBLASTI POSLOVANJA

Detaljnije

PROJEKTI

Detaljnije

KLIJENTI

Detaljnije

Rešenja

SAP rešenja

Prointer je ovlašćeni partner kompanije SAP sa pravom prodaje SAP licenci i pružanje podrške korisnicima, kao i implementacije SAP sistema.

Detaljnije
PROINTER
dizajnira
razvija
primenjuje
visoko pouzdane i fleksibilne poslovne sisteme

Partneri