Softversko rešenje za upravljanje procesima
- Bezbednosti i Zdravlja na Radu - BZR -

Osnovne funkcionalnosti BZR softverskog rešenja

 • – Praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih
 • – Povrede na radu
 • – Prijave nadležnim organima/institucijama
 • – Oprema za rad
 • – Ispitivanje uslova radne okoline
 • – Aktivnosti u preduzeću
 • – BZR kod izvođača radova
 • – LZO i SZLH
 • – Dosije radnog mesta – AKT
 • – Izveštavanje

BZR benefiti

 • – Efektivno i efikasno upravljanje bezbednosšću i zdravljem na radu uz automatsko generisanje izveštaja usaglašenih sa zakonskom regulativom
 • – Efikasna informaciono – dokumentaciona delatnost
 • – Automatizacija procesa u realnom vremenu
 • – Jedinstvena baza podataka o performansama BZR
 • – Profili korisnika, dozvole za rad (funkcionalni i organizacioni princip)
 • – Bezbednost i pouzdanost
 • – Fleksibilnost i modularnost rešenja – otvorenost sistema

BZR izveštavanje

 • – 14 evidencija propisanih Pravilnikom o evidencijama u oblasti BZR
 • – KPU (stopa akcidenta, stopa izgubljenog radnog vremena, stopa izgubljenih radnih dana i stopa težine posledice)
 • – Dnevni izveštaji:
  - Radna mesta
  - Zaposleni
  - Povrede na radu

Moguće integracije BZR rešenja

 • – Kadrovska evidencija
 • – Organizaciona struktura kompanije
 • – Sitan inventar – stanje zaduženja
 • – Magacinsko poslovanje – stanje magacina
 • – Šifarnici: poslovni partneri, artikli, (matični podaci)

PROINTER profesionalno vrši usluge razvoja i implementacije softverskih rešenja

PROINTER Beograd je autorizovani partner i konsultantska kuća za softverska i hardverska rešenja na vodećim svetskim platformama (SAP, Oracle, HP, Microsoft, EMC, VMware, Cisco…). Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše kompanije je razvoj, implementacija, integracija IT sistema kao i podrška softverskim rešenjima razvijenim na vodećim svetskim tehnologijama.

Partnerski odnosi sa tehnološkim liderima na svetskom IT tržištu omogućavaju nam da u potpunosti izađemo u susret svim našim klijentima. Posvećenost potrebama klijenta predstavlja osnovni moto naše poslovne politike, a ujedno i osnov dobrih poslovnih odnosa i međusobne uspešne saradnje. Naši komitenti su kako najveće domaće industrijske i komercijalne kompanije tako i državna administracija i javna uprava.