SAP inteligentna preduzeća
- SAP omogućava kompanijama da postanu inteligentna preduzeća -

Inteligentni paket

Skup aplikacija pruža poslovne mogućnosti koje su komunalnim kompanijama (za struju, obnovljive izvore energije, vodu, gas...) potrebne za poslovanje. Kompletni poslovni procesi obuhvataju više aplikacija, tako da procesi i podaci moraju biti integrisani za automatizaciju, neometano korisničko iskustvo, brzo usvajanje i lakoću rada.

Inteligentne tehnologije

Nekoliko inovativnih tehnologija sazrelo je za praktičnu upotrebu:

 • – Internet stvari (IoT) čini da poslovne aplikacije komuniciraju sa fizičkim svetom.
 • – Big Data čini velike skupove podataka dostupnim za naprednu analitiku i obaveštajne podatke.
 • – Mašinsko učenje i veštačka inteligencija automatizuju ponavljajuće procese i uče od rukovanja ljudskim izuzecima i donošenja odluka.
 • – Napredna analitika pronalazi obrasce podataka koji podržavaju odluke i predviđaju budućnost.
 • – Blockchain distribuira procese saradnje kroz čitavu mrežu vrednosti.
 • – Podaci inteligencije pronalaze novu vrednost u imovini podataka za nove poslovne modele.

Digitalna platforma

Digitalna platforma, koju pokreće SAP S/4HANA, proširuje inteligentne procese s kraja na kraj i povezuje se sa izvorima podataka:

 • – Cloud platforma koja omogućava kupcima i partnerima da prošire svoj inteligentni paket za pokretanje dodatnih poslovnih procesa
 • – Upravljanje podacima za rukovanje i organizovanje podataka, ključna imovina inteligentnog preduzeća

SAP-ova pozicija u komunalnoj industriji (struja, obnovljivi izvori energije, voda, gas...)

 • – SAP korisnici čine 91% komunalnih kompanija na Forbes Global 2000 listi
 • – SAP-ovih više od 14.200 korisnika - komunalnih kompanija nalaze se u 107 zemalja sveta
 • – Sve oblasti poslovanja podržane su na jednoj
 • – SAP nudi jasnu mapu razvoja za potrebe industrije

45 od top 50

Globalnih elektro kompanija koriste SAP rešenja

15 od top 15

Najvećih kompanija obnovljive energije su SAP korisnici

14 od top 15

Globalnih gasnih kompanija koriste SAP rešenja

10 od top 10

Globalnih vodovodnih kompanija koriste SAP rešenja

Razvoj tradicionalnih kupaca u
digitalne potrošače el. energije

Automatizacija procesa proizvodnje električne energije

Senzori i brojila pričvršćena na uređaje za potrošnju energije ili proizvodnju energije i celokupni plan rada industrijskih potrošača daju ulazne podatke za izračunavanje i nude kapacitet povećanja i smanjenja potražnje. Ovim kapacitetom se može automatski upravljati i prodavati operaterima mreže kojiima je to potrebno da stabilizuju mrežu.

Promena fokusa sa očitavanja brojila na digitalnog potrošača

Tradicionalni scenario - od fokusa ka očitavanju brojila

Novi svet sa SAP-om - do fokusa ka digitalnom potrošaču

Prointer sistem – poželjan implementator SAP rešenja

 Prointer sistem je ovlašćeni partner kompanije SAP sa pravom prodaje SAP licenci i pružanja podrške korisnicima putem SAP autorizovanog centra podrške (PCoE), kao i implementacije SAP sistema. Nudimo rešenja i usluge zasnovane na najboljoj svetskoj praksi i pružamo kvalitetnu podršku našim klijentima, dodajući vrednost u njihovom svakodnevnom poslovanju i održavajući poslovanje na maksimalnoj dostupnosti.

Naš ekspertski tim čini 20+ SAP sertifikovanih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju projekata, kao i dizajnu, razvoju i podršci u primeni SAP rešenja. Uz stalnu edukaciju i napredovanje naših konsultanata i uz ekspertizu stečenu na brojnim uspešno implementiranim projektima, spremni smo u svakom trenutku da odgovorimo na složene zahteve naših klijenata.