Softversko rešenje za elektronsko plaćanje
- ProPay -

Šta je ProPay usluga?

ProPay usluga omogućava elektronsko plaćanje koje podrazumeva autorizaciju i online naplatu kreditnih i debitnih kartica u realnom vremenu, za e-Commerce kanale prodaje odnosno prodaju preko web shop-a ili nekog drugog online prodajnog mesta.

Šta je ProPay payment gateway?

ProPay payment gateway je naziv platforme koja služi za autorizaciju finansijskih transakcija na internetu koje se odvijaju u realnom vremenu. Reč je o integrisanom softverskom rešenju koje automatizuje proces naplate proizvoda, odnosno usluga između kupca (naručioca), web shop-a (e-trgovine) i banke.

Proces naplate odvija se tako da payment gateway prima informacije o kreditnoj kartici i prosleđuje ih banci, koja zatim odobrava ili odbija transakciju. Informacije o odobrenju ili odbijanju transakcije se vraćaju, putem payment gateway-a, vraćaju se platiocu i banci, odnosno izdavaocu kartice. Kratko rečeno, kada je reč o online trgovini, payment gateway vrši istu funkciju kao i POS uređaji u fizičkim prodavnicama, odnosno posreduje između prodavca i banke u cilju omogućavanja realizacije sigurne naplate.

Plaćanje i bezbednost na Internetu

Imajući u vidu da online transakcije putem ProPay payment gateway-a podrazumeva obradu osetljivih informacija (kao što su, na primer, brojevi kreditnih kartica, kontrolni broj kartice itd.), posebna pažnja se posvećuje merama zaštite podataka korisnika u procesu online kupovine. Zbog toga ProPay payment gateway, pored brzine izvršavanja transakcija, ima integrisanu zaštitu podataka korisnika. To znači da funkcioniše po najsavremenijim bezbednosnim standardima plaćanja karticama po principu nekoliko različitih slojeva enkripcije podataka – stoga podaci koje kupac unosi prilikom kupovine nisu dostupni ni trgovcu.

Pored toga, svaka ozbiljna web prodavnica mora da ima, osim vidno istaknutih informacija o zaštiti ličnih podataka, integrisan jedan od SSL (Secure Sockets Layer) sertifikata čija je glavna funkcija da obezbedi bezbedan prenos podataka između web pregledača i web shop servera. Zaštitu podataka sprovodi SSL šifrovanje unetih podataka i na taj način sprečava neovlašćeno korišćenje, presretanje i zloupotrebu ličnih podataka neophodnih za realizaciju online kupovine. Pored toga, banke obezbeđuju korisnicima kartica dodatnu zaštitu prilikom kupovine preko interneta, kao što su, na primer, korišćenje 3-D bezbednosnog standarda,odnosno tokena koji se mogu koristiti u posebno označenim web prodavnicama (npr. MasterCard SecureCode, Verified by Visa itd.).


ProPay payment gateway benefiti

  • – online autorizacija i naplata kreditnih i debitnih kartica u realnom vremenu
  • – mogućnost naplate putem više vrsta kreditnih i debitnih kartica
  • – mogućnost vizualnog prilagođenja u skladu sa potrebama klijenta
  • – Potpuna kontrola transakcija
  • – Sigurnost i zaštita
  • – Dostupan centar podrške za sva rešenja
  • – Mogućnost elektronskog plaćanja PC računarom, tabletom ili smart telefonom
  • – Jednostavna upotreba

PROINTER profesionalno vrši usluge razvoja i implementacije softverskih rešenja

PROINTER Beograd je autorizovani partner i konsultantska kuća za softverska i hardverska rešenja na vodećim svetskim platformama (SAP, Oracle, HP, Microsoft, EMC, VMware, Cisco…). Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše kompanije je razvoj, implementacija, integracija IT sistema kao i podrška softverskim rešenjima razvijenim na vodećim svetskim tehnologijama.

Partnerski odnosi sa tehnološkim liderima na svetskom IT tržištu omogućavaju nam da u potpunosti izađemo u susret svim našim klijentima. Posvećenost potrebama klijenta predstavlja osnovni moto naše poslovne politike, a ujedno i osnov dobrih poslovnih odnosa i međusobne uspešne saradnje. Naši komitenti su kako najveće domaće industrijske i komercijalne kompanije tako i državna administracija i javna uprava.