Prointer

TIM BILDING KUGLANJE

U prvoj od mnogih planiranih aktivnosti za 2023. godinu, zaposleni u kompaniji Prointer su jedno posle podne proveli u druženju u poznatoj Beogradskoj kuglani...

Detaljnije