S4REX
- Softversko rešenje za povećanje prihoda u javnom sektoru -

Osnovne funkcionalnosti S4REX softverskog rešenja

 • – Centralizacija baza podataka više pravnih subjekata od javnog značaja u data centru lokalne samouprave
 • – Povezivanje sa eksternim izvorima podataka
 • – Razmena relevantnih podataka između definisanih pravnih subjekata
 • – Detekcija neispravnih i nedostajućih podataka postojećih korisnika javnih usluga
 • – Detekcija novih potencijalnih korisnika javnih usluga
 • – Mogućnost povećanja broja korisnika javnih usluga (fizička i pravna lica)
 • – Automatsko poređenja odabranog skupa podataka iz postojećeg poslovnog sistema svakog integrisanog pravnog subjekta sa dostupnim relevantnim skupom centralne baze podataka
 • – Mogućnost proširenja CBP sa novim, budućim izvorima podataka
 • – Izveštavanje
 • – Obezbeđena kontrola pristupa privatnim podacima i svim podacima koji se mogu smatrati kao poslovna tajna
 • – Primena najviših sigurnosnih zaštita i autorizacija
 • – Sprovođenje bezbednosnih politika u realnom vremenu, preduzmanje proaktivnih mera protiv cybersecurity pretnji
 • – Integracija sa ostalim komponentama projekta „pametnog grada“

S4REX benefiti

 • – Centralizacija baza podataka više pravnih subjekata od javnog značaja
 • – Povećanje broja korisnika javnih usluga
 • – Kontrola korisnika javnih usluga
 • – Značajno povećanje prihoda pravnih subjekata sa pristupom CBP
 • – Smanjenje broja reklamacija korisnika javnih usluga
 • – Primena najviših sigurnosnih zaštita i autorizacija
 • – Pobolјšanje kvaliteta usluga gradskih preduzeća
 • – Povećanje zadovoljstva korisnika usluga gradskih preduzeća

Primer arhitekture S4REX sistema

PROINTER profesionalno vrši usluge razvoja i implementacije softverskih rešenja

PROINTER Beograd je autorizovani partner i konsultantska kuća za softverska i hardverska rešenja na vodećim svetskim platformama (SAP, Oracle, HP, Microsoft, EMC, VMware, Cisco…). Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše kompanije je razvoj, implementacija, integracija IT sistema kao i podrška softverskim rešenjima razvijenim na vodećim svetskim tehnologijama.

Partnerski odnosi sa tehnološkim liderima na svetskom IT tržištu omogućavaju nam da u potpunosti izađemo u susret svim našim klijentima. Posvećenost potrebama klijenta predstavlja osnovni moto naše poslovne politike, a ujedno i osnov dobrih poslovnih odnosa i međusobne uspešne saradnje. Naši komitenti su kako najveće domaće industrijske i komercijalne kompanije tako i državna administracija i javna uprava.