CISCO PROINTER Collaboration

ASPECT

Aspect je modularni ERP sistem za upravljanje resursima poslovnih procesa. Sistem je baziran na Oracle tehnologiji. Kada su u pitanju klijenti sa manjim obimom posla, moguće je koristiti besplatnu Oracle bazu. Standardna Aspect licenca obuhvata prava korišćenja softvera i prodaje se po broju korisnika u kompaniji.


Aspect rešenje se sastoji od sledećih modula:

 • FINKO - Glavna knjiga sa analitikom kupaca i dobavljača i poonskim knjigovodstvom
 • FIPOS - modul za Finansijsku operativu
 • MATPOS - modul za materijalno knjigovodstvo
 • OSA - modul za evidenciju osnovnih sredstava
 • KAD - modul za upravljanje ljudskim resursima
 • ZARADE - Modul za obračun zarada
 • Modul za pogonsko knjigovodstvo
 • Modul za upravljanje rizicima na radu
 • Modul za medicinu rada
 • Modul za podršku javnim nabavkama - eNABAVKE
 • AMM - modul za podršku održavanju objekata i opreme

ASPECT-paketi licenciranja

NAZIV LICENCI KARAKTERISTIKE
LICENCA ZA APLIKATIVNI SERVER jednaka broju korisnika
LICENCA ZA BAZU PODATAKA oracle baza podataka - jednaka broju korisnika (može biti besplatna)
STANDARDNA ASPECT LICENCA jednaka broju korisnika
ODRŽAVANJE LICENCI korisnik dobija sve nove verzije softvera i sve dodatke
RAZVOJNA LICENCA korisnik ima prava da dorađuje
LICENCA ZA IZVEŠTAVANJE licenca za korisnike koji rade izveštaje u sistemu
ASPECT moduli info.
(kliknite na modul da dobijete više informacija)

FINKO

FIPOS

MATPOS

OSA

KAD

ZARADE

POGONSKO KNJIGOVODSTVO

UPRAVLJANJE RIZICIMA NA RADU

MEDICINA RADA

eNABAVKA

AMM

Klijenti koje koriste ASPECT rešenje