KARIJERA

HR tim

Naš tim za ljudske resurse je usmeren na razvoj posvećenosti kod zaposlenih, kao i na kontinuiran razvoj novih i unapređenje postojećih kompetencija zaposlenih. Naš najvažniji potencijal su ljudi sa kojima radimo. Zbog toga ulažemo velika sredstva u njihov trening i razvoj.

Pored toga što podstičemo profesionalno usavršavanje zaposlenih, ulažemo sredstva u sport, rekreaciju i zdravlje naših zaposlenih koje smatramo bitnim faktorima njihovog uspeha.

Kod zaposlenih težimo da razvijemo veštine interne komunikacije, gde spadaju poverenje, otvorenost za drugačije ideje i predloge, poštovanje, saradnja i lojalnost.

Iako radimo u timu, važan nam je svaki pojedinac. Ohrabrujemo svakog zaposlenog da iznosi svoje ideje koje mogu da unaprede naše poslovanje. Najbolje ideje umemo vredno da nagradimo.

Profesionalni uspeh u našoj kompaniji je snažno povezan sa razvojem sledećih kvaliteta:

 • - Usmerenost na rezultat, kvalitet i visoke standarde učinka
 • - Entuzijazam, energičnost i motivisanost za rad
 • - Sposobnost rešavanja kompleksnih problema
 • - Otvorenost za promene i nova iskustva
 • - Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje u IT oblasti
 • - Samoinicijativnost, timski duh

Regrutacija i selekcija kandidata

U procesu selekcije nastojimo da prepoznamo potencijal i kvalitet kod novih kandidata kao ključne faktore za budući rast i razvoj. Selekcija kandidata se odvija u nekoliko krugova. U prvom krugu selekcije analiziramo prijave za posao, biografije i motivaciona pisma koja dobijamo od kandidata.

U ostalim krugovima selekcije se trudimo da iz više izvora dobijemo što relevantnije informacije o kandidatima koje uključujemo u proces selekcije. U procesu selekcije možete očekivati:

 • - Psihološko testiranje koje podrazumeva procenu ličnosti kandidata i njihovih sposobnosti
 • - Intervjuisanje zasnovano na kompetencijama kandidata
 • - Individualne i timske studije slučaja, igranje uloga preko kojih nastojimo da procenimo veštine koje su važne za naše poslovno okruženje (komunikacione veštine, sposobnost rešavanja kompleksnih problema, timski rad, inovativnost)

HR sektor info:

 • Telefon: +381 11 20 84 030
 • Email: prijava.posao@prointer.rs