Osnovna delatnost je realizacija kompletnih IT rešenja, integracija sistema, optimizacija poslovne štampe, pružanje usluga informatičkog konsaltinga, servisa i podrške u cilju rešavanja poslovnih potreba naših klijenata.

Neprekidno investiramo u profesionalni razvoj svojih zaposlenih, njihov nivo znanja, obuke i veština kako bi mogli da odgovorimo na sve zahteve i poslovne potrebe naših korisnika.

Konstantnom edukacijom i napredovanjem naših konsultanata te korišćenjem najbolje poslovne prakse, spremni smo da u svakom trenutku odgovorimo na kompleksne zahteve naših klijenata. U stanju smo smanjiti rizik organizacionih promena i ujedno postići visok nivo kvaliteta kroz ceo životni ciklus implementacije.

Za sve naše informacione sisteme i rešenja obezbedili smo najstručniju podršku u obliku implementacije, obuke i održavanja u svim segmentima korišcenja.

OBLASTI POSLOVANJA

Detaljnije

PROJEKTI

Detaljnije

KLIJENTI

Detaljnije

Rešenja

Optimizacija i konsolidacija          poslovne štampe
Softversko rešenje za objedinjenu naplatu             usluga
Aspect je modularni ERP  sistem za upravljanje   resursima poslovnih              procesa.
Softversko rešenje za upravljanje procesima       javnih nabavki
           Softversko rešenje za          upravljanje procesima           bezbednosti i zdravlja                        na radu
  SAP omogucćava   kompanijama da postanu inteligentna         preduzeća
Softversko rešenje za povećanje prihoda u     javnom sektoru
Softversko rešenje za elektronske sednice