CISCO PROINTER Collaboration
HP Authorized Service Center for Samsung

Sa ponosom i zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je kompanija Prointer tačnije njena ćerka firma ALTI postala ovlašćeni serviser Samsung inkjet, laserskih mono, kolor i MFP štampača. Prepoznavši visoki kvalitet našeg rada te uz brojne pohvale od strane klijenata koje su upućene na našu adresu, dodeljen nam je partnerski status za HP Authorized Service Center for Samsung.

Kompanija HP je od prošlog meseca vlasnik Servisnog centra za Samsung printere. Prointer je svojim radom i kvalitetom usluga koje pruža u domenu servisiranja printera ispunio sve uslove, kako tehničke tako stručno-kadrovske i kvalifikovao se za dobijanje ovog statusa. Više informacija po pitanju servisa Samsung uređaja možete pronaći na sledećem linku:

HP Authorized Service Center for Samsung

Prointer na konferenciji E Razvoja 2017

Prointer ITSS je ponovo bio deo, sada već tradicionalne konferencije E-Razvoja, 24. Marta, u hotelu Palace. Ovaj događaj je uspeo da se visoko pozicionira na mapi događaja u Srbiji, koji okupljaju najrelevantnije predstavnike i stručnjake informacione delatnosti. Ljudi iz struke su po sedmi put, razmenjivali iskustva iz prakse i diskutovali o aktuelnim temama i trendovima iz domena Informacionih tehnologija na globalnom nivou.

Kao predstavnik kompanije Prointer ITSS, Srđan Kojić, iz sektora za isporuku IT rešenja, govorio je o ulozi i značaju sistem integratora u optimizaciji informacionih komunikacionih tehnolgija. Fokus Kojića je dominantno bio na socijalnom aspektu sistem integracije i menadžmentu promene koji u konačnom ishodu dovode do prihvatanja novih tehnoloških rešenja i nove paradigme ukupnog poslovanja. Kojić je, na osnovu bogate prakse i brojnih uspešno realizovanih projekata, podelio sa kolegama dragocene zaključke i teze o izazovima sa kojima se susreću sistem integratori na domaćem tržištu.

Prointer ITSS je sa zadovoljstvom i entuzijazmom bio deo ove konferencije, potvrđujući još jednom svoju determinisanost da dominantno predstavlja struku, znanje i interno gajene stručnjake.

Konferencija e-Razvoj 2016 - Elektronsko poslovanje u Cloud-u

25. mаrta 2016. godine u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u organizaciji udruženja e-Razvoj održana je šesta po redu konferencija posvećena elektronskom poslovanju u Cloud-u. Konferenciji je prisustvovalo više od 210 učesnika, gostiju i predstavnika medija. Naša kompanija bila je Platinasti sponzor konferencije i predstavila se prisutnima predavanjem našeg kolege Srđana Kojića zamenik direktora sektora za isporuku poslovnih rešenja. Predavanje koje je Srđan održao odnosilo se na praktičnu implementaciju Cisco private clouda u Telekomu Srbija, sa posebnim osvrtom na koordinaciju timova između naručiosa rešenja i isporučioca istog. Prezentacija Prointera je bila jedna od najposećenijih na konferenciji jer je projekat implementacije Cisco private claud rešenja u Telekomu Srbija jedan od pionirskih projekata koji su u tako velikom obimu izvedeni kod nas.

U potpunosti smo sigurni da je Cloud ili „računarstvo u oblaku“ jedan od vidova korišćenja Interneta i udaljenih IKT resursa koji sve više dobija na značaju kada je reč o primeni elektronskog poslovanja i tranzicije u digitalnu ekonomiju. Uvođenje elektronskog poslovanja u Cloud nudi ekstremno povećanje efikasnosti takvog poslovanja. Imajući u vidu trendove, Cloud i Cloud tehnologije biće preovlađujuće u budućnosti elektronskog poslovanja i uspešnih digitalnih ekonomija do te mere da će se možda zvati čak i Cloud ekonomije.

PROINTER ITSS je ovlašćeni ECDL test centar

ECDL - European Computer Driving Licence je test poznavanja suštinskih IKT koncepata koji potvrđuje da je nosilac sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Edukacija po ECDL programu ima za cilj širenje informatičke pismenosti u Srbiji, što je uslov za ulazak u informatičko društvo.
Ovlašćeni ispitivači:

  • Rastislav Božović (CS 0020J)
  • Jelena Stanković (CS 1446J)
  • Dajana Savović (CS 1456J)