CISCO PROINTER Collaboration

PROPRINT

PROPRINT je multi-platformsko softversko rešenje koje omogućava upravljanje i praćenje štampe preko kartične identifikacije korisnika.


Standardno omogućava praćenje obima štampe, upozorava nas kao pružaoca usluge o količini istrošenosti tonera kako bi smo izvršii blagovremenu zamenu, follow-me štampu (kopija izlazi na štampaču na kom se autorizujete), zaštićenu štampu sa “Find Me” funkcionalnošću, štampanje korišćenjem veb brauzera bez potrebe za drajverima i mogućnost automatskog rutiranja štampe na osnovu pravila postavljenih od strane administratora sistema. Pored instalacije na print server, Proprint softver je moguće instalirati i direktno na multifunkcionalni (MFP) uređaj što omogućava jednostavnu štampu, skeniranje, faksiranje i kopiranje direktno sa MFP uređaja. Proprint nudi još niz mogućnosti koje olakšavaju svakodnevan rad u poslovnom svetu.


Prepustite nama da brinemo o vašoj štampi i učinimo je efikasnom i ekonomičnom. Osim ušteda koje PROINTER ITSS nudi putem paušalnog plaćanja, možete izabrati i oblik bez istog povoljnom cenom štampe po kopiji uz uključeno održavanje. Pored ovoga naše Proprint rešenje nudi i druge manje očigledne ali ništa manje značajne mogućnosti daljih značajnih smanjenja troškova štampe u poslovnom okruženju.


Praksa je pokazala da sama činjenica da se tačno zna ko je, kada i šta štampao ili fotokopirao, odnosno kada su zaposleni svesni da neko to kontroliše, može da smanji troškove u priličnoj meri. Dalje se uštede mogu postići tako što će se kvotama ograničiti maksimalan mesečni trošak na štampu pojedinog sektora. Tačna i ažurna alokacija troškova po mestu troška (sektoru, službi …) je neophodan preduslov kako bi se precizno odredila profitabilnost svakog pojedinačnog segmenta kompanije i kako bi se moglo blagovremeno reagovati u slučaju prekoračenja planiranih troškova što samo po sebi može doneti uštede.


PROPRINT-paketi licenciranja

FUNKCIONALNOSTI HARDVER START HARDVER BASIC HARDVER ADVANCED SOFTVER START SOFTVER BASIC SOFTVER ADVANCED
HARDVER
SOFTVER x x x
ID KARTICE x x x x
ŠTAMPA U BOJI x x
UGOVOR 3 GODINE
UGOVOR 4 GODINE
UGOVOR 5 GODINE
Cene licenci Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas! Pozovite nas!
Proprint paketi info.
(kliknite na ikonu da dobijete više informacija)
img05
img05
img05
img05
img05
img05
Proprint infografik