CISCO PROINTER Collaboration

Oblasti poslovanja

Prointer IT Solutions & Services je srpska kompanija osnovana 2005 godine i za kratak vremenski period postali smo jedna od vodećih kompanija u oblasti informacionih tehnologija. Prevashodno se bavimo realizacijom kompletnih IT rešenja, integracijom sistema, optimizacijom poslovne štampe, pružanjem usluga informatičkog konsaltinga, servisa i podrške u cilju rešavanja poslovnih potreba svojih klijenata. Uspostavili smo saradnju i partnerske odnose sa najvećim svetskim IT kompanijama, a naši korisnici su najveće domaće kompanije iz svih privrednih i industrijskih oblasti, organi državne uprave i javni servisi. PROINTER ITSS pored prodaje, implementacije, prilagođavanja i održavanja poslovnih informacionih sistema pruža i usluge finansijskog konsaltinga i računovodstva s obzirom da su naši zaposleni visoko kvalifikovani eksperti za oblast finansijskog izveštavanja.


Poslovna rešenja

Prointer IT Solutions & Services svojim korisnicima nudi niz softverskih rešenja, zahvaljujući kojima je moguća celovita podrška informacijskim i komunikacijskim potrebama malih, srednjih i velikih preduzeća.

Sva softverska rešenja temelje se prvenstveno na potrebama naših klijenata, a odlikuju se kvalitetnom, partnerskim odnosom sa korisnicima, sigurnim i lako dostupnim servisnim uslugama. Rešenja su usmerena ka optimizaciji informacijske i komunikacijske infrastrukture uz primenu svih naprednih tehnologija koje potencijalno mogu povećati produktivnost i konkurentnost korisnika u njihovom poslovanju i nastupu na tržištu. Edukacijom korisnika u skladu sa njihovim potrebama omogućavamo im da mogu maksimalno iskoristiti sve performanse hardverske, programske i ostale implementirane i instalirane opreme. Rešenja koja nudimo partnerima i klijentima u svrhu optimalizacije procesa rada i poboljšanja produktivnosti te samim tim i uspešnijeg nastupa na tržištu su :

  • Proprint - multi-platformsko softversko rešenje za upravljanje i praćenje štampe preko kartične identifikacije korisnika.
  • Probiling - aplikativno rešenje obračuna i naplate potraživanja od klijenata po osnovu izvršenih usluga, korišćenja resursa i sl.
  • Aspect - Aspect je modularni ERP sistem za upravljanje resursima poslovnih procesa.
  • Electronic Payment Management System - je skup softvera koji pruža sve vrste usluga naplate parkiranja


Finansijski konsalting i računovodstvo

Spremni smo da odgovorimo na sve zahteve iz domena finansijsko-računovodstvenih usluga. Našim klijentima nudimo mogućnost vođenja kompletnog finansijsko-računovodstvenog poslovanja ili samo nekih od njegovih segmenata. Zahvaljujući visokoj stručnosti i kontinuiranoj edukaciji naših zaposlenih, vrlo brzo prilagođavamo svoje usluge velikim, srednjim ili malim sistemima.

Asortiman naših usluga obuhvata kompletne finansijsko-knjigovodstvene poslove, komunikaciju sa poslovnim bankama, poslove elektronskog plaćanja, obračun zarada, obračun PDV-a, kao i sastavljanje svih zakonskih obrazaca te dostavljanje istih nadležnim državnim organima.

Pored toga, pružamo sve vrste usluga konsultativne prirode, pre svega: poresko i drugo poslovno savetovanje, analizu novčanih tokova u cilju optimizacije likvidnosti, sve vrste interne i eksterne finansijske analize, poslove finansijskog planiranja i finansijske kontrole, kao i izradu kumulativnih mesečnih i godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja za potrebe menadžmenta I drugih izveštaja po zahtevu korisnika.

Predstavništva

Dunavska bb, Viline Vode,
Beograd, Srbija

T: +381 11 20 84 030
T: +381 11 27 59 457
E: office@prointer.rs


Miloša Obilića 69/71,
Banja Luka, Republika Srpska, BiH

T: +387 51 492 100
E: office@prointer.ba

PROINTER ITSS je ovlašćeni ECDL test centar


Ovlašćeni ispitivači:

  • Rastislav Božović (CS 0020J)
  • Jelena Stanković (CS 1446J)
  • Dajana Savović (CS 1456J)


Više informacija na stranici ECDL test centra.