OBLASTI POSLOVANJA

Prointer je srpska kompanija osnovana 2005. godine i za kratak vremenski period postali smo jedna od vodećih kompanija u oblasti informacionih tehnologija. Prevashodno se bavimo realizacijom kompletnih IT rešenja, integracijom sistema, optimizacijom poslovne štampe, pružanjem usluga informatičkog konsaltinga, servisa i podrške u cilju rešavanja poslovnih potreba svojih klijenata. Uspostavili smo saradnju i partnerske odnose sa najvećim svetskim IT kompanijama, a naši korisnici su najveće domaće kompanije iz svih privrednih i industrijskih oblasti, organi državne uprave i javni servisi. PROINTER pored prodaje, implementacije, prilagođavanja i održavanja poslovnih informacionih sistema pruža i usluge finansijskog konsaltinga i računovodstva s obzirom da su naši zaposleni visoko kvalifikovani eksperti za oblast finansijskog izveštavanja.

Poslovna rešenja

Prointer svojim korisnicima nudi niz softverskih rešenja, zahvaljujući kojima je moguća celovita podrška informacijskim i komunikacijskim potrebama malih, srednjih i velikih preduzeća.

Sva softverska rešenja temelje se prvenstveno na potrebama naših klijenata, a odlikuju se kvalitetnim, partnerskim odnosom sa korisnicima, sigurnim i lako dostupnim servisnim uslugama. Rešenja su usmerena ka optimizaciji informacijske i komunikacijske infrastrukture uz primenu svih naprednih tehnologija koje potencijalno mogu povećati produktivnost i konkurentnost korisnika u njihovom poslovanju i nastupu na tržištu. Edukacijom korisnika u skladu sa njihovim potrebama omogućavamo im da mogu maksimalno iskoristiti sve performanse hardverske, programske i ostale implementirane i instalirane opreme. Rešenja koja nudimo partnerima i klijentima u svrhu optimalizacije procesa rada i poboljšanja produktivnosti te samim tim i uspešnijeg nastupa na tržištu su:

Proprint - multi-platformsko softversko rešenje za upravljanje i praćenje štampe preko kartične identifikacije korisnika.
Probiling - aplikativno rešenje obračuna i naplate potraživanja od klijenata po osnovu izvršenih usluga, korišćenja resursa i sl.
Aspect - Aspect je modularni ERP sistem za upravljanje resursima poslovnih procesa.
Jana - Aplikacija za evidentiranje i praćenje procesa javnih nabavki.
BZR - Aplikacija za evidentiranje i praćenje procesa bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih.

Finansijski konsalting i računovodstvo

Spremni smo da odgovorimo na sve zahteve iz domena finansijsko-računovodstvenih usluga. Našim klijentima nudimo mogućnost vođenja kompletnog finansijsko-računovodstvenog poslovanja ili samo nekih od njegovih segmenata. Zahvaljujući visokoj stručnosti i kontinuiranoj edukaciji naših zaposlenih, vrlo brzo prilagođavamo svoje usluge velikim, srednjim ili malim sistemima.

Asortiman naših usluga obuhvata kompletne finansijsko-knjigovodstvene poslove, komunikaciju sa poslovnim bankama, poslove elektronskog plaćanja, obračun zarada, obračun PDV-a, kao i sastavljanje svih zakonskih obrazaca te dostavljanje istih nadležnim državnim organima.

Pored toga, pružamo sve vrste usluga konsultativne prirode, pre svega: poresko i drugo poslovno savetovanje, analizu novčanih tokova u cilju optimizacije likvidnosti, sve vrste interne i eksterne finansijske analize, poslove finansijskog planiranja i finansijske kontrole, kao i izradu kumulativnih mesečnih i godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja za potrebe menadžmenta i drugih izveštaja po zahtevu korisnika.