Softversko rešenje za elektronske fakture
- E-fakture -

Namena softverskog rešenja e-Fakture

Softversko rešenje e-Fakture u potpunosti odgovara Zakonu o elektronskom fakturisanju omogućavajući povezivanje korisnika na Sistem Elektronskih Faktura (SEF), te kreiranje, slanje, primanje i odobravanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima korisnika.


Zakonska regulativa

Aktuelni Zakon o elektronskom fakturisanju nalaže obavezu celokupnoj privredi i javnom sektoru da u svom poslovanju koriste elektronske fakture kroz nekoliko faza:

Od 1.1.2022.

subjekti privatnog sektora imaće obavezu da izdaju e-fakture subjektima javnog sektora, dok će subjekti javnog sektora imati obavezu da prime i čuvaju takvu fakturu, kao i da drugim subjektima javnog sektora izdaju e-fakture.

Od 1.7.2022.

Subjekti javnog sektora biće u obavezi da izdaju e-fakture subjektima privatnog sektora. Od istog datuma subjekti privatnog sektora biće u obavezi da prime i čuvaju e-fakture iz oba sektora

Od 1.1.2023.

Počinje puna primena odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi

Struktura modula e-Fakture

Ulazne fakture

 • – Pregled naloga ulaznih faktura
 • – Nalog ulazne fakture
 • – Izveštaj ulaznih faktura

Izlazne fakture

 • – Pregled naloga izlaznih faktura
 • – Izveštaj izlaznih faktura

Šifarnici

 • – Status ulaznih faktura
 • – Status izlaznih faktura

Šifarnici

Aktivna godina

Benefiti

 • – Digitalizacija procesa unosa i preuzimanja elektronskih faktura sa portala eSEF
 • – Povezivanje postojećeg ERP rešenja sa sistemom upravljanja fakturama
 • – Smanjenje mogućnosti nastanka grešaka
 • – Evidentiranje svih nastalih promena naloga SEF portala u postojećem ERP rešenju

PROINTER profesionalno vrši usluge razvoja i implementacije softverskih rešenja

PROINTER Beograd je autorizovani partner i konsultantska kuća za softverska i hardverska rešenja na vodećim svetskim platformama (SAP, Oracle, HP, Microsoft, EMC, VMware, Cisco). Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše kompanije je razvoj, implementacija, integracija IT sistema kao i podrška softverskim rešenjima razvijenim na vodećim svetskim tehnologijama.

Partnerski odnosi sa tehnološkim liderima na svetskom IT tržištu omogućavaju nam da u potpunosti izađemo u susret svim našim klijentima. Posvećenost potrebama klijenta predstavlja osnovni moto naše poslovne politike, a ujedno i osnov dobrih poslovnih odnosa i međusobne uspešne saradnje. Naši komitenti su kako najveće domaće industrijske i komercijalne kompanije tako i državna administracija i javna uprava.