BENEFIT ZA ZAPOSLENE - BESPLATNE USLUGE FRIZERSKOG SALONA

Imajući u vidu cilj kompanije Prointer da konstantno unapređuje svoje IT poslovanje, kompanija je istovremeno prepoznala i da je za ostvarenje ovog cilja neophodan dobar tim. Smatramo da su najveći resurs naše kompanije naši zaposleni i trudimo se da osluškujemo njihove potrebe, da zajedno sa njihovim razvojem omogućimo da i naša kompanija raste i razvija se.

Prepoznavanje potreba za poslovnim, ali i ličnim razvojem zaposlenih postala je zajednički zadatak službi za ljudske resurse i menadžmenta kompanije Prointer koje se trude da kroz benefite koje nude zaposlenima omoguće kontinuirano negovanje zdrave ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

Ovo se u najvećoj meri odnosi na obezbeđivanje benefita koji bi našim zaposlenima omogućili znatnu uštedu vremena u balansiranju između poslovnih i privatnih obaveza. Za sve svoje zaposlene Prointer je omogućio besplatno korišćenje usluga frizerskog salona koji se nalazi u prostoru kompanije posebno opremljenog u te svrhe.

Prointer tim kontinuirano radi kao bi svim svojim zaposlenima obezbedio što veći broj benefita. Na ovaj način želimo da pomognemo našim zaposlenima da se lakše nose sa izazovima koje svakodnevni nedostatak vremena nosi sa sobom.

Smatramo da benefiti za zaposlene podjednako predstavljaju i benefit za našu kompaniju.

Deli:
Prethodna vest

Vest 4

Sledeća vest

Vest 6