OBUKA ZAPOSLENIH U KOMPANIJI PROINTER ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

U prostorijama kompanije Prointer u Beogradu, 10.oktobra 2022.godine održana je teorijska i praktična obuka iz prve pomoći.

Zaposleni su se upoznali sa postupcima pružanja prve pomoći povređenima, materijalom i opremom neophodnom za pružanje prve pomoći, kao i tehnici previjanja povreda, u zaustavljanju krvarenja, pravilima reanimacije i prenosu povređenog lica do najbliže medicinske ustanove.

Obuku u prvoj pomoći za zaposlene, realizovala su stručna lica Medicine rada prema članu 10. Zakona o Crvenom krstu Srbije i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Deli: