SAP

Prointer je ovlašćeni partner kompanije SAP sa pravom prodaje SAP licenci i pružanje podrške korisnicima, kao i implementacije SAP sistema. Nudimo rešenja i usluge zasnovane na najboljoj poslovnoj praksi i pružamo kvalitetnu podršku našim klijentima, dodajući vrednost u njihovom svakodnevnom poslovanju i održavajući poslovanje na maksimalnoj dostupnosti. To znači da smo u stanju da smanjimo rizik od mogućih promena u organizaciji i poslovanju naših klijenta prilikom uvođenja SAP rešenja i istovremeno postignemo visok nivo kvaliteta tokom celog životnog ciklusa njegove primene.
Naš tim čini 20+ SAP sertifikovanih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju projekata, kao i dizajnu, razvoju i podršci u primeni SAP sistema. Uz stalnu edukaciju i napredovanje naših konsultanata i uz ekspertizu stečenu na brojnim uspešno implementiranim projektima, spremni smo u svakom trenutku da odgovorimo na složene zahteve naših klijenata.


Poslovna strategija Prointera u vezi sa SAP tehnologijom zasniva se na jasno definisanim principima:

  • – Projekti su zasnovani na implementaciji, nadogradnji i održavanju SAP ERP rešenja, odnosno na primeni najnovije HANA tehnologije (migracija SAP rešenja i novi projekti SAP HANA)
  • – Dugoročno partnerstvo koje podrazumeva potpunu posvećenost klijentima kroz usluge konsultantske podrške i kontinuirano unapređenje poslovnog sistema klijenta
  • – Ulaganje u naš SAP tim u vidu kontinuirane obuke i obrazovanja kao i usvajanje novih tehnologija u skladu sa aktuelnim IT standardima u svetu